Fucking Åmål (pride re-release)
Goodbye Julia
Nightwatch - Demons Are Forever
Memory
In The Land Of Brothers
Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy statement

Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens - en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming -voorschrijft.

Deze privacyverklaring verstrekt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door September Film en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website.

 

September Film Distribution B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens

Willemsstraat 24b

1015 JD, Amsterdam

info@septemberfilm.nl

 

September Film bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. September Film zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens in zijn bezit.

Persoonsgegevens worden door September Film niet aan derden verstrekt, behalve aan de verwerkers die door September Film zijn ingeschakeld voor het leveren van een dienst, de website of een applicatie en daarop aangeboden faciliteiten. De verwerkers van September Film mogen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken. In andere gevallen verstrekt September Film persoonsgegevens niet zonder toestemming aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

 

Google Analytics/Tag Manager

September Film maakt gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager, webanalyse-tools van Google. Met deze statistieken krijgen we inzichten in het gebruik van de website en kunnen we de website optimaliseren. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google is aangesloten bij het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google Tag Manager maakt het tevens mogelijk om encrypted gegevens met betrekking tot bezoekgedrag van de website met Facebook, Twitter en Mopinion te delen.

 

Cookies

September Film maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de websites of applicaties worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de websites of applicaties terugsturen. Op de meeste webbrowsers is het mogelijk het gebruik van cookies te reguleren. Je kunt je webbrowser zo instellen dat tijdens het volgende gebruik van de website geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. Ook is het mogelijk om eerder geplaatste cookies via de webbrowser te verwijderen. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan mogelijk gevolgen hebben voor het functioneren van (onderdelen van) de website.

Wijzig cookie instellingen | Toestemming intrekken | Alle cookies verwijderen

 

Social Media

September FIlm is actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. Als er via social media contact met ons wordt opgenomen, maken we gebruik van deze gegevens om vragen die via social media worden gesteld te kunnen beantwoorden en/of om ​contact met diegene op te nemen in geval van een actie op een social media pagina.

 

Persoonlijke uitnodiging/evenementen

Voor geselecteerde evenementen van September Film worden er persoonlijke uitnodigingen verstuurd. De ingevulde gegevens worden gebruikt om uitnodigingen te versturen, de aan-/afmelding goed te registreren/te verwerken en toegang tot een evenement te organiseren/controleren. Met de gegevens wordt zo discreet mogelijk omgegaan, inclusief veilige overdracht, beperkte toegang, veilige technische omgeving voor opslag en verwerking en zorgvuldige inrichting en uitvoering van de verwerking. De gegevens worden bewaard om genodigden persoonlijk te kunnen bereiken wanneer dit nodig is. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het contact vanuit September Film en worden niet gedeeld met anderen, tenzij dit een wettelijke plicht is. September Film bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar September Film doorverwijst. September Film adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.